W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) niniejszym informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej.

 

1. Administrator danych osobowych

Nauczyciel w sieci Sp. z o. o. z siedzibą: Łońsko 27c, 77-430 Krajenka, NIP: 7671716640
KRS: 0000882840, będący właścicielem Portalu., mail: kontakt@nauczycielwsieci.pl jest Administratorem Twoich danych osobowych.

 

2. Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzane są:

 1. na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 2. w celu wykonania umowy oraz do podjęcia działań przed jej zawarciem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

3. Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być/będą: firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora, a także organy publiczne, którym dane są przekazywane na mocy przepisów prawa.

 

4. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

 Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

5. Okres przechowywania danych

 Dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny, tj. związany z wykonaniem umowy i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych. Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z zapytaniem.

 

6. Twoje prawa:

 Przysługuje Ci:

 1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. c) prawo do usunięcia danych,
 4. d) ograniczenia przetwarzania danych,
 5. e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. f) prawo do przenoszenia danych,
 7. g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem).

 

7. Informacja o dobrowolności podania danych

 Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz nam swoich danych możemy odmówić żądanych przez Ciebie działań, w tym nie zawrzeć z Tobą umowy.

 

8. Informacja o profilowaniu

Twoje dane nie służą do profilowania klienta ani do podejmowania zautomatyzowanych działań.